دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمانخراش جهنمی The Towering Inferno

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمانخراش جهنمی The Towering Inferno

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمانخراش جهنمی The Towering Inferno ، نامزد جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  2001 / 1974

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 320/128 kbps

» نام آلبوم: The Towering Inferno Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:16:2925
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه The River

دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه The River

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه The River

» سال انتشار:  1991

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: The River Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:37:0610
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جی اف کی / جان اف کندی JFK

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جی اف کی / جان اف کندی JFK

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم جی اف کی / جان اف کندی JFK ، نامزد جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  1991

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: JFK Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:03:581
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم تکه‌ای آبی A Patch Of Blue

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم تکه‌ای آبی A Patch Of Blue

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم تکه‌ای آبی A Patch Of Blue ، نامزد جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  1997

» کاری از  Jerry Goldsmith

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: A Patch Of Blue Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:06:044
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پنجاه و پنج روز در پکن 55 Days at Peking

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پنجاه و پنج روز در پکن 55 Days at Peking

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم پنجاه و پنج روز در پکن 55 Days at Peking ، نامزد جایزه اسکار

» سال انتشار:  1989 / 1963

» کاری از  Dimitri Tiomkin

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: 55 Days at Peking Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:38:586
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم شیر در زمستان The Lion in Winter

دانلود آلبوم آهنگ فیلم شیر در زمستان The Lion in Winter

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم شیر در زمستان The Lion in Winter ، برنده ی جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  1990

» کاری از  John Barry

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Lion in Winter Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:36:173
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم متولد آزاد Born Free

دانلود آلبوم آهنگ فیلم متولد آزاد Born Free

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم متولد آزاد Born Free ، برنده ی جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  2004

» کاری از  John Barry

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Born Free Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:39:533
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ارواح خبیثه Poltergeist

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ارواح خبیثه Poltergeist

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم ارواح خبیثه Poltergeist ،نامزد جایزه اسکار

» سال انتشار:  1997

» کاری از  Jerry Goldsmith

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Poltergeist Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:08:101
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم غریزه اصلی Basic Instinct

دانلود آلبوم آهنگ فیلم غریزه اصلی Basic Instinct

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم غریزه اصلی Basic Instinct ، نامزد جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  2004

» کاری از  Jerry Goldsmith

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Basic Instinct Complete Score

» مدت زمان کل آلبوم:  01:14:303
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جوزی ولز یاغی The Outlaw Josey Wales

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جوزی ولز یاغی The Outlaw Josey Wales

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم جوزی ولز یاغی The Outlaw Josey Wales ، نامزد جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  1976/1994

» کاری از  Jerry Fielding

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: The Outlaw Josey Wales Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:58:291