دانلود آلبوم آهنگ بازی جزیره مرده Dead Island

دانلود آلبوم آهنگ بازی جزیره مرده Dead Island

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی جزیره مرده Dead Island

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Pawel Blaszczak

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Dead Island Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:04:43



3
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی ندای خوارز کارتل Call of Juarez The Cartel

دانلود آلبوم آهنگ بازی ندای خوارز کارتل Call of Juarez The Cartel

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی ندای خوارز کارتل Call of Juarez The Cartel

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Pawel Blaszczak

» فرمت / کیفیت:  MP3 320 VBR

» نام آلبوم: Call of Juarez : The Cartel Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:57:15



3
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge

دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge

» سال انتشار:  2008

» کاری از  Lisa Miskovsky, Solar Fields

» فرمت / کیفیت:  MP3 -256 kbps

» نام آلبوم: Mirror's Edge Original Videogame Score

» مدت زمان کل آلبوم:  01:19:12



8
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge - Still Alive Remixes

دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge - Still Alive Remixes

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge - Still Alive Remixes

» سال انتشار:  2008

» کاری از  Lisa Miskovsky, Solar Fields

» فرمت / کیفیت:  MP3 -256 kbps

» نام آلبوم: Mirror's Edge Still Alive: The Remixes

» مدت زمان کل آلبوم:  00:58:26



7
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی لارا کرافت و نگهبان نور Lara Croft and the Guardian of Light

دانلود آلبوم آهنگ بازی لارا کرافت و نگهبان نور Lara Croft and the Guardian of Light

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی لارا کرافت و نگهبان نور Lara Croft and the Guardian of Light

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Various Artist

» فرمت / کیفیت:  MP3  /128 kbps

» نام آلبوم: Lara Croft and the Guardian of Light Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:08:39



0
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی لارا کرافت و نگهبان نور Lara Croft and the Guardian of Light

دانلود آلبوم آهنگ بازی لارا کرافت و نگهبان نور Lara Croft and the Guardian of Light

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی لارا کرافت و نگهبان نور Lara Croft and the Guardian of Light

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Various Artist

» فرمت / کیفیت:  MP3  /128 kbps

» نام آلبوم: Lara Croft and the Guardian of Light Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:08:39



0
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی دارک سایدرز Darksiders

دانلود آلبوم آهنگ بازی دارک سایدرز Darksiders

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی دارک سایدرز / در رکاب تاریکی Darksiders

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Darksiders Director’s Cut Original Soundtrack

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Cris Velasco, Mike Reagan, Scott B. Morton

» مدت زمان کل آلبوم:  01:15:08



6
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی بتمن تیمارستان آرخام Batman Arkham Asylum

دانلود آلبوم آهنگ بازی بتمن تیمارستان آرخام Batman Arkham Asylum

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی بتمن تیمارستان آرخام Batman Arkham Asylum

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Nick Arundel and Ron Fish

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Batman: Arkham Asylum Original Score

» مدت زمان کل آلبوم:  00:46:32



4
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی تاثیر فراگیر 3 / اثر جرمی 3 - Mass Effect 3

دانلود آلبوم آهنگ بازی تاثیر فراگیر 3 / اثر جرمی 3 - Mass Effect 3

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی تاثیر فراگیر 3 / اثر جرمی 3 - Mass Effect 3

» سال انتشار:  2012

» کاری از  Clint Mansell, Sam Hulick, Christopher Lennertz, Cris Velasco, Sascha Dikiciyan, and Faunts

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Mass Effect 3: Original Videogame Score

» مدت زمان کل آلبوم:  01:08:05



5
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی دوئت / دو نفری Duet

دانلود آلبوم آهنگ بازی دوئت / دو نفری Duet

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی دوئت / دو نفری Duet

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Tim Shiel

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Duet Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:38:36



3