دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge

دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge

» سال انتشار:  2008

» کاری از  Lisa Miskovsky, Solar Fields

» فرمت / کیفیت:  MP3 -256 kbps

» نام آلبوم: Mirror's Edge Original Videogame Score

» مدت زمان کل آلبوم:  01:19:125
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge - Still Alive Remixes

دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge - Still Alive Remixes

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge - Still Alive Remixes

» سال انتشار:  2008

» کاری از  Lisa Miskovsky, Solar Fields

» فرمت / کیفیت:  MP3 -256 kbps

» نام آلبوم: Mirror's Edge Still Alive: The Remixes

» مدت زمان کل آلبوم:  00:58:263
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی لارا کرافت و نگهبان نور Lara Croft and the Guardian of Light

دانلود آلبوم آهنگ بازی لارا کرافت و نگهبان نور Lara Croft and the Guardian of Light

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی لارا کرافت و نگهبان نور Lara Croft and the Guardian of Light

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Various Artist

» فرمت / کیفیت:  MP3  /128 kbps

» نام آلبوم: Lara Croft and the Guardian of Light Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:08:390
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی لارا کرافت و نگهبان نور Lara Croft and the Guardian of Light

دانلود آلبوم آهنگ بازی لارا کرافت و نگهبان نور Lara Croft and the Guardian of Light

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی لارا کرافت و نگهبان نور Lara Croft and the Guardian of Light

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Various Artist

» فرمت / کیفیت:  MP3  /128 kbps

» نام آلبوم: Lara Croft and the Guardian of Light Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:08:390
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی دارک سایدرز Darksiders

دانلود آلبوم آهنگ بازی دارک سایدرز Darksiders

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی دارک سایدرز / در رکاب تاریکی Darksiders

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Darksiders Director’s Cut Original Soundtrack

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Cris Velasco, Mike Reagan, Scott B. Morton

» مدت زمان کل آلبوم:  01:15:084
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی بتمن تیمارستان آرخام Batman Arkham Asylum

دانلود آلبوم آهنگ بازی بتمن تیمارستان آرخام Batman Arkham Asylum

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی بتمن تیمارستان آرخام Batman Arkham Asylum

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Nick Arundel and Ron Fish

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Batman: Arkham Asylum Original Score

» مدت زمان کل آلبوم:  00:46:320
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی تاثیر فراگیر 3 / اثر جرمی 3 - Mass Effect 3

دانلود آلبوم آهنگ بازی تاثیر فراگیر 3 / اثر جرمی 3 - Mass Effect 3

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی تاثیر فراگیر 3 / اثر جرمی 3 - Mass Effect 3

» سال انتشار:  2012

» کاری از  Clint Mansell, Sam Hulick, Christopher Lennertz, Cris Velasco, Sascha Dikiciyan, and Faunts

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Mass Effect 3: Original Videogame Score

» مدت زمان کل آلبوم:  01:08:053
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی دوئت / دو نفری Duet

دانلود آلبوم آهنگ بازی دوئت / دو نفری Duet

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی دوئت / دو نفری Duet

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Tim Shiel

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Duet Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:38:360
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی Axiom Verge

دانلود آلبوم آهنگ بازی Axiom Verge

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی Axiom Verge

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Thomas Happ

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Axiom Verge Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:04:350
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی عصر اساطیر Age of Mythology

دانلود آلبوم آهنگ بازی عصر اساطیر Age of Mythology

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی عصر اساطیر Age of Mythology

» سال انتشار:  2002

» کاری از  Stephen Rippy & Kevin McMullan

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Age of Mythology Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:46:002