دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم Gremlins

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم Gremlins

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم Gremlins

» سال انتشار:  1993 / 1984

» کاری از  Jerry Goldsmith

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Gremlins Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:31:063
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن فانتزی نهایی ارواح درون Final Fantasy The Spirits Within

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن فانتزی نهایی ارواح درون Final Fantasy The Spirits Within

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن فانتزی نهایی ارواح درون Final Fantasy The Spirits Within

» سال انتشار:  2001

» کاری از  Elliot Goldenthal

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Final Fantasy : The Spirits Within Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:56:360
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن فانتزی نهایی ارواح درون Final Fantasy The Spirits Within

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن فانتزی نهایی ارواح درون Final Fantasy The Spirits Within

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن فانتزی نهایی ارواح درون Final Fantasy The Spirits Within

» سال انتشار:  2001

» کاری از  Elliot Goldenthal

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Final Fantasy : The Spirits Within Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:56:360
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن 9 / نه - 9 / Nine

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن 9 / نه - 9 / Nine

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن 9 / نه - 9 / Nine

» سال انتشار:  2009

» کاری از  9 Soundtrack

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Deborah Lurie, Deborah Lurie

» مدت زمان کل آلبوم:  00:49:393
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

» سال انتشار:  1996

» کاری از  Alan Menken

» فرمت / کیفیت:  128 kbps

» نام آلبوم: The Hunchback of Notre Dame Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:57:210
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

» سال انتشار:  1996

» کاری از  Alan Menken

» فرمت / کیفیت:  128 kbps

» نام آلبوم: The Hunchback of Notre Dame Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:57:210
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن درون Inside Out

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن درون Inside Out

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن درون Inside Out

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Michael Giacchino

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Inside Out Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:58:436
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمه ی شکارچی خون آشام دی هوس خون Vampire Hunter D Bloodlust

دانلود آلبوم آهنگ انیمه ی شکارچی خون آشام دی هوس خون Vampire Hunter D Bloodlust

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمه ی شکارچی خون آشام دی هوس خون Vampire Hunter D Bloodlust

» سال انتشار:  2002

» کاری از  Marco D'Ambrosio

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Vampire Hunter D : Bloodlust Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:06:022
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن مینیون‌ها Minions

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن مینیون‌ها Minions

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن مینیون‌ها Minions

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Heitor Pereira & VA

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Minions Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:07:117
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن حیوانات متحد Animals United

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن حیوانات متحد Animals United

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن حیوانات متحد Animals United

» سال انتشار:  2010

» کاری از  David Newman & VA

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Animals United Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:43:581