دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن 9 / نه - 9 / Nine

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن 9 / نه - 9 / Nine

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن 9 / نه - 9 / Nine

» سال انتشار:  2009

» کاری از  9 Soundtrack

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Deborah Lurie, Deborah Lurie

» مدت زمان کل آلبوم:  00:49:39



2
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

» سال انتشار:  1996

» کاری از  Alan Menken

» فرمت / کیفیت:  128 kbps

» نام آلبوم: The Hunchback of Notre Dame Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:57:21



0
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

» سال انتشار:  1996

» کاری از  Alan Menken

» فرمت / کیفیت:  128 kbps

» نام آلبوم: The Hunchback of Notre Dame Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:57:21



0
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن درون Inside Out

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن درون Inside Out

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن درون Inside Out

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Michael Giacchino

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Inside Out Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:58:43



4
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمه ی شکارچی خون آشام دی هوس خون Vampire Hunter D Bloodlust

دانلود آلبوم آهنگ انیمه ی شکارچی خون آشام دی هوس خون Vampire Hunter D Bloodlust

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمه ی شکارچی خون آشام دی هوس خون Vampire Hunter D Bloodlust

» سال انتشار:  2002

» کاری از  Marco D'Ambrosio

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Vampire Hunter D : Bloodlust Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:06:02



1
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن مینیون‌ها Minions

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن مینیون‌ها Minions

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن مینیون‌ها Minions

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Heitor Pereira & VA

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Minions Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:07:11



7
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن حیوانات متحد Animals United

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن حیوانات متحد Animals United

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن حیوانات متحد Animals United

» سال انتشار:  2010

» کاری از  David Newman & VA

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Animals United Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:43:58



1
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن افسانه محافظان جغدهای گاهول Legend of the Guardians The Owls of GaHoole

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن افسانه محافظان جغدهای گاهول Legend of the Guardians The Owls of GaHoole

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن افسانه محافظان جغدهای گاهول Legend of the Guardians The Owls of GaHoole

» سال انتشار:  2010

» کاری از  David Hirschfelder

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole SoundtracK

» مدت زمان کل آلبوم:  01:02:15



5
 

 

دانلود آلبوم آهنگ موسیقی متن انیمیشن گیسو کمند Tangled

دانلود آلبوم آهنگ موسیقی متن انیمیشن گیسو کمند Tangled

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ موسیقی متن انیمیشن گیسو کمند Tangled

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Alan Menken

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Tangled Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:55:47



10
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن ناروتو شیپودن به نام The Last : Naruto the Movie

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن ناروتو شیپودن به نام The Last : Naruto the Movie

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن ناروتو شیپودن به نام The Last : Naruto the Movie

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Takanashi Yasuharu

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Last : Naruto the Movie Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:11:05



0