دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن شازده کوچولو The Little Prince

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن شازده کوچولو The Little Prince

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن شازده کوچولو The Little Prince

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Richard Harvey, Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Little Prince Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:01:3632
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن شاهزاده خانم و قورباغه The Princess and the Frog

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن شاهزاده خانم و قورباغه The Princess and the Frog

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن شاهزاده خانم و قورباغه The Princess and the Frog

» سال انتشار:  2009

» کاری از  Randy Newman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Princess and the Frog Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:55:496
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن ایگور Igor

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن ایگور Igor

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن ایگور Igor

» سال انتشار:  2008

» کاری از  Patrick Doyle

» فرمت / کیفیت:  Mp3 / 128 KB

» نام آلبوم: Igor Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  1:01:359
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن ربات ها Robots

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن ربات ها Robots

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن ربات ها Robots

» سال انتشار:  2005

» کاری از  John Powell

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Robots Score

» مدت زمان کل آلبوم:  00:43:518
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن شنل قرمزی Hoodwinked

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن شنل قرمزی Hoodwinked

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن شنل قرمزی Hoodwinked

» سال انتشار:  2005

» کاری از  John Mark Painter

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Hoodwinked Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:48:487
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم Gremlins

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم Gremlins

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم Gremlins

» سال انتشار:  1993 / 1984

» کاری از  Jerry Goldsmith

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Gremlins Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:31:066
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن فانتزی نهایی ارواح درون Final Fantasy The Spirits Within

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن فانتزی نهایی ارواح درون Final Fantasy The Spirits Within

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن فانتزی نهایی ارواح درون Final Fantasy The Spirits Within

» سال انتشار:  2001

» کاری از  Elliot Goldenthal

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Final Fantasy : The Spirits Within Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:56:364
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن فانتزی نهایی ارواح درون Final Fantasy The Spirits Within

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن فانتزی نهایی ارواح درون Final Fantasy The Spirits Within

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن فانتزی نهایی ارواح درون Final Fantasy The Spirits Within

» سال انتشار:  2001

» کاری از  Elliot Goldenthal

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Final Fantasy : The Spirits Within Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:56:364
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن 9 / نه - 9 / Nine

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن 9 / نه - 9 / Nine

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن 9 / نه - 9 / Nine

» سال انتشار:  2009

» کاری از  9 Soundtrack

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Deborah Lurie, Deborah Lurie

» مدت زمان کل آلبوم:  00:49:395
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

» سال انتشار:  1996

» کاری از  Alan Menken

» فرمت / کیفیت:  128 kbps

» نام آلبوم: The Hunchback of Notre Dame Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:57:219