دانلود آلبوم آهنگ فصل سوم سریال وایکینگ ها Vikings Season 3

دانلود آلبوم آهنگ فصل سوم سریال وایکینگ ها Vikings Season 3

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فصل سوم سریال وایکینگ ها Vikings Season 3

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Trevor Morris

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Vikings : Seasons 3 soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:21:583
 

 

دانلود آلبوم آهنگ سریال برگ ریزان Yaprak Dokumu

دانلود آلبوم آهنگ سریال برگ ریزان Yaprak Dokumu

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ سریال برگ ریزان Yaprak Dokumu

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Toygar Isikli

» فرمت / کیفیت:  MP3 128 kbps

» نام آلبوم: Yaprak Dokumu Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:38:320
 

 

دانلود آلبوم آهنگ سریال Wayward Pines

دانلود آلبوم آهنگ سریال Wayward Pines

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ سریال Wayward Pines

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Charlie Clouser

» فرمت / کیفیت:  MP3 128 kbps

» نام آلبوم: Wayward Pines Soundtrack5
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فصل اول سریال مارکو پولو Marco Polo

دانلود آلبوم آهنگ فصل اول سریال مارکو پولو Marco Polo

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فصل اول سریال مارکو پولو Marco Polo

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Various Artists

» فرمت / کیفیت:  M4A / 256

» نام آلبوم: Marco Polo Season 1 Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:14:100
 

 

دانلود آلبوم آهنگ مینی سریال کلئوپاترا Cleopatra

دانلود آلبوم آهنگ مینی سریال کلئوپاترا Cleopatra

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ مینی سریال کلئوپاترا Cleopatra

» سال انتشار:  1999

» کاری از  Trevor Jones

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Cleopatra Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:55:010
 

 

دانلود آلبوم آهنگ سریال بازی تاج و تخت: فصل پنجم Game of Thrones: Season 5

دانلود آلبوم آهنگ سریال بازی تاج و تخت: فصل پنجم Game of Thrones: Season 5

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ سریال بازی تاج و تخت: فصل پنجم Game of Thrones: Season 5

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Ramin Djawadi

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: Game of Thrones: Season 5 Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  1:00:470
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فصل دوم سریال هملوک گرو / بیشه ی شوکران Hemlock Grove

دانلود آلبوم آهنگ فصل دوم سریال هملوک گرو / بیشه ی شوکران Hemlock Grove

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فصل دوم سریال هملوک گرو / بیشه ی شوکران Hemlock Grove

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Nathan Barr

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Hemlock Grove Season Two

» مدت زمان کل آلبوم:  00:34:203
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فصل اول سریال هملوک گرو / بیشه ی شوکران Hemlock Grove

دانلود آلبوم آهنگ فصل اول سریال هملوک گرو / بیشه ی شوکران Hemlock Grove

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فصل اول سریال هملوک گرو / بیشه ی شوکران Hemlock Grove

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Nathan Barr

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Hemlock Grove Season One

» مدت زمان کل آلبوم:  00:42:391
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فصل اول سریال بی باک Marvel Daredevil

دانلود آلبوم آهنگ فصل اول سریال بی باک Marvel Daredevil

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فصل اول سریال بی باک Marvel Daredevil

» سال انتشار:  2015

» کاری از  John Paesano

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Marvel's Daredevil Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:44:081
 

 

دانلود آلبوم آهنگ سریال افراد ناشناس Persons Unknown

دانلود آلبوم آهنگ سریال افراد ناشناس Persons Unknown

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ سریال افراد ناشناس Persons Unknown

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Jeff Rona

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Persons Unknown Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:54:592