دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم فوتبال شائولین Shaolin Soccer

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم فوتبال شائولین Shaolin Soccer

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم فوتبال شائولین Shaolin Soccer

» سال انتشار:  2002

» کاری از  Raymond Wong

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Shaolin Soccer Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:52:3210
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گل برفی و اسرار مخفی Snow Flower and the Secret Fan

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گل برفی و اسرار مخفی Snow Flower and the Secret Fan

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم گل برفی و اسرار مخفی Snow Flower and the Secret Fan

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Rachel Portman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Snow Flower and the Secret Fan Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:47:265
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بیست هزار فرسنگ زیر دریا 20000 Leagues Under the Sea

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بیست هزار فرسنگ زیر دریا 20000 Leagues Under the Sea

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم بیست هزار فرسنگ زیر دریا 20000 Leagues Under the Sea

» سال انتشار:  2011 / 1954

» کاری از  Paul Smith

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: 20000 Leagues Under the Sea Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:18:103
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آنچه در زیر پنهان است What Lies Beneath

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آنچه در زیر پنهان است What Lies Beneath

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم آنچه در زیر پنهان است What Lies Beneath
» سال انتشار:  2000
» کاری از  Alan Silvestri
» فرمت / کیفیت:   MP3 /128 kbps
» نام آلبوم: What Lies Beneath Complete Score
» مدت زمان کل آلبوم:   01:01:0414
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ورطه / پرتگاه The Abyss

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ورطه / پرتگاه The Abyss

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم ورطه / پرتگاه The Abyss

» سال انتشار:  1989

» کاری از  Alan Silvestri

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Abyss Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:47:076
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ملاقات با والدین Meet The Parents

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ملاقات با والدین Meet The Parents

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم ملاقات با والدین Meet The Parents

» سال انتشار:  2000

» کاری از  Randy Newman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Meet The Parents Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:39:2516
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Needful Things

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Needful Things

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم Needful Things

» سال انتشار:  1993

» کاری از  Patrick Doyle

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Needful Things Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:00:175
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم هملت Hamlet

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم هملت Hamlet

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم هملت Hamlet ، نامزد جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  1996

» کاری از  Patrick Doyle

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Hamlet Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:17:028
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم کرانک ولتاژ بالا Crank High Voltage

دانلود آلبوم آهنگ فیلم کرانک ولتاژ بالا Crank High Voltage

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم کرانک ولتاژ بالا Crank High Voltage

» سال انتشار:  2009

» کاری از  Mike Patton

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Crank High Voltage Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:54:5710
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جایی پرت برای مردن A Lonely Place to Die

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جایی پرت برای مردن A Lonely Place to Die

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم جایی پرت برای مردن A Lonely Place to Die

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Michael Richard Plowman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: A Lonely Place to Die Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:39:104