دانلود آلبوم آهنگ فیلم مگی Maggie

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مگی Maggie

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم مگی Maggie

» سال انتشار:  2015

» کاری از  David Wingo

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Maggie Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:48:464
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پنجاه و پنج روز در پکن 55 Days at Peking

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پنجاه و پنج روز در پکن 55 Days at Peking

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم پنجاه و پنج روز در پکن 55 Days at Peking ، نامزد جایزه اسکار

» سال انتشار:  1989 / 1963

» کاری از  Dimitri Tiomkin

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: 55 Days at Peking Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:38:585
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم حکمت Wisdom

دانلود آلبوم آهنگ فیلم حکمت Wisdom

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم حکمت Wisdom

» سال انتشار:  1986

» کاری از  Danny Elfman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Wisdom Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:42:320
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم نیمه تاریکی The Dark Half

دانلود آلبوم آهنگ فیلم نیمه تاریکی The Dark Half

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم نیمه تاریکی The Dark Half

» سال انتشار:  1993

» کاری از  Christopher Young

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Dark Half Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:46:540
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم متهم اشتباهی Wrongfully Accused

دانلود آلبوم آهنگ فیلم متهم اشتباهی Wrongfully Accused

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم متهم اشتباهی Wrongfully Accused

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Bill Conti

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: Wrongfully Accused Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:02:150
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جنگجوی صلح Machine Gun Preacher

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جنگجوی صلح Machine Gun Preacher

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم جنگجوی صلح Machine Gun Preacher

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Asche & Spencer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Machine Gun Preacher

» مدت زمان کل آلبوم:  00:41:081
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Skinwalkers

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Skinwalkers

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم Skinwalkers

» سال انتشار:  2007

» کاری از  Andrew Lockington

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Skinwalkers Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:55:300
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم یک پیامبر A Prophet / Un prophete

دانلود آلبوم آهنگ فیلم یک پیامبر A Prophet / Un prophete

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم یک پیامبر A Prophet / Un prophete

» سال انتشار:  2009

» کاری از  A Prophet Soundtrack

» فرمت / کیفیت:  128 kbps

» نام آلبوم: Alexandre Desplat

» مدت زمان کل آلبوم:  00:57:060
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تد 2 - Ted 2

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تد 2 - Ted 2

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم تد 2 - Ted 2

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Walter Murphy

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Ted 2 Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:26:5312
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی بد نام infamous

دانلود آلبوم آهنگ بازی بد نام infamous

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی بد نام infamous

» سال انتشار:  2009

» کاری از  Amon Tobin, James Dooley, Mel Wesson, Jonathan Mayer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: inFamous Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:14:302