دانلود آلبوم آهنگ فیلم ملاقات با والدین Meet The Parents

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ملاقات با والدین Meet The Parents

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم ملاقات با والدین Meet The Parents

» سال انتشار:  2000

» کاری از  Randy Newman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Meet The Parents Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:39:2514
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Needful Things

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Needful Things

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم Needful Things

» سال انتشار:  1993

» کاری از  Patrick Doyle

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Needful Things Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:00:175
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم هملت Hamlet

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم هملت Hamlet

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم هملت Hamlet ، نامزد جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  1996

» کاری از  Patrick Doyle

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Hamlet Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:17:026
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم کرانک ولتاژ بالا Crank High Voltage

دانلود آلبوم آهنگ فیلم کرانک ولتاژ بالا Crank High Voltage

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم کرانک ولتاژ بالا Crank High Voltage

» سال انتشار:  2009

» کاری از  Mike Patton

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Crank High Voltage Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:54:576
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جایی پرت برای مردن A Lonely Place to Die

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جایی پرت برای مردن A Lonely Place to Die

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم جایی پرت برای مردن A Lonely Place to Die

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Michael Richard Plowman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: A Lonely Place to Die Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:39:101
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه‌ای از میان آن می‌گذرد A River Runs Through It

دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه‌ای از میان آن می‌گذرد A River Runs Through It

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه‌ای از میان آن می‌گذرد A River Runs Through It

» سال انتشار:  1992

» کاری از  Mark Isham

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: A River Runs Through It Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:58:274
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Outrage

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Outrage

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم Outrage

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Keiichi Suzuki

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Outrage Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:08:462
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمانخراش جهنمی The Towering Inferno

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمانخراش جهنمی The Towering Inferno

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمانخراش جهنمی The Towering Inferno ، نامزد جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  2001 / 1974

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 320/128 kbps

» نام آلبوم: The Towering Inferno Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:16:2919
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه The River

دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه The River

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه The River

» سال انتشار:  1991

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: The River Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:37:069
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گاو چران ها The Cowboys

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گاو چران ها The Cowboys

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم گاو چران ها The Cowboys

» سال انتشار:  1995

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 320/128 kbps

» نام آلبوم: The Cowboys Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:39:159