دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمانخراش جهنمی The Towering Inferno

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمانخراش جهنمی The Towering Inferno

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمانخراش جهنمی The Towering Inferno ، نامزد جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  2001 / 1974

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 320/128 kbps

» نام آلبوم: The Towering Inferno Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:16:299
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه The River

دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه The River

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه The River

» سال انتشار:  1991

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: The River Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:37:063
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گاو چران ها The Cowboys

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گاو چران ها The Cowboys

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم گاو چران ها The Cowboys

» سال انتشار:  1995

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 320/128 kbps

» نام آلبوم: The Cowboys Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:39:154
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Sabrina

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم Sabrina

» سال انتشار:  -

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  mp3 128

» نام آلبوم: Sabrina1
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جی اف کی / جان اف کندی JFK

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جی اف کی / جان اف کندی JFK

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم جی اف کی / جان اف کندی JFK ، نامزد جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  1991

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: JFK Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:03:581
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم 1941

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم 1941

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم 1941

» سال انتشار:  1979

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: 1941 Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:38:042
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مقیم The Resident

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مقیم The Resident

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم مقیم The Resident

» سال انتشار:  2011

» کاری از  John Ottman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Resident Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:48:240
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم فیلک کوتوله Elf

دانلود آلبوم آهنگ فیلم فیلک کوتوله Elf

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم فیلک کوتوله Elf

» سال انتشار:  2003

» کاری از  John Debney

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Elf Score

» مدت زمان کل آلبوم:  00:30:082
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم برادر Brother

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم برادر Brother

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم برادر Brother

» سال انتشار:  2001

» کاری از  Joe Hisaishi

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Brother Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:49:110
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم سیزده آدمکش 13 Assassins

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم سیزده آدمکش 13 Assassins

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم سیزده آدمکش 13 Assassins

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Koji Endo

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: 13 Assassins Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:37:597