دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمانخراش جهنمی The Towering Inferno

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمانخراش جهنمی The Towering Inferno

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمانخراش جهنمی The Towering Inferno ، نامزد جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  2001 / 1974

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 320/128 kbps

» نام آلبوم: The Towering Inferno Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:16:296
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه The River

دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه The River

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه The River

» سال انتشار:  1991

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: The River Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:37:063
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گاو چران ها The Cowboys

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گاو چران ها The Cowboys

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم گاو چران ها The Cowboys

» سال انتشار:  1995

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 320/128 kbps

» نام آلبوم: The Cowboys Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:39:153
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Sabrina

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم Sabrina

» سال انتشار:  -

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  mp3 128

» نام آلبوم: Sabrina1
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جی اف کی / جان اف کندی JFK

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جی اف کی / جان اف کندی JFK

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم جی اف کی / جان اف کندی JFK ، نامزد جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  1991

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: JFK Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:03:581
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم 1941

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم 1941

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم 1941

» سال انتشار:  1979

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: 1941 Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:38:041
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن ربات ها Robots

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن ربات ها Robots

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن ربات ها Robots

» سال انتشار:  2005

» کاری از  John Powell

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Robots Score

» مدت زمان کل آلبوم:  00:43:512
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مقیم The Resident

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مقیم The Resident

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم مقیم The Resident

» سال انتشار:  2011

» کاری از  John Ottman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Resident Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:48:240
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن شنل قرمزی Hoodwinked

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن شنل قرمزی Hoodwinked

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن شنل قرمزی Hoodwinked

» سال انتشار:  2005

» کاری از  John Mark Painter

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Hoodwinked Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:48:480
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم فیلک کوتوله Elf

دانلود آلبوم آهنگ فیلم فیلک کوتوله Elf

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم فیلک کوتوله Elf

» سال انتشار:  2003

» کاری از  John Debney

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Elf Score

» مدت زمان کل آلبوم:  00:30:082