دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمانخراش جهنمی The Towering Inferno

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمانخراش جهنمی The Towering Inferno

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمانخراش جهنمی The Towering Inferno ، نامزد جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  2001 / 1974

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 320/128 kbps

» نام آلبوم: The Towering Inferno Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:16:2925
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه The River

دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه The River

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم رودخانه The River

» سال انتشار:  1991

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: The River Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:37:0610
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گاو چران ها The Cowboys

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گاو چران ها The Cowboys

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم گاو چران ها The Cowboys

» سال انتشار:  1995

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 320/128 kbps

» نام آلبوم: The Cowboys Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:39:159
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Sabrina

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم Sabrina

» سال انتشار:  -

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  mp3 128

» نام آلبوم: Sabrina4
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جی اف کی / جان اف کندی JFK

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جی اف کی / جان اف کندی JFK

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم جی اف کی / جان اف کندی JFK ، نامزد جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  1991

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: JFK Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:03:581
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم 1941

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم 1941

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم 1941

» سال انتشار:  1979

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: 1941 Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:38:042
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم چوب رز Rosewood

دانلود آلبوم آهنگ فیلم چوب رز Rosewood

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم چوب رز Rosewood

» سال انتشار:  1997

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Rosewood Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:49:331
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم یکشنبه سیاه Black Sunday

دانلود آلبوم آهنگ فیلم یکشنبه سیاه Black Sunday

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم یکشنبه سیاه Black Sunday

» سال انتشار:  2010 / 1977

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Black Sunday Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:03:571
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جهانگرد اتفاقی The Accidental Tourist

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جهانگرد اتفاقی The Accidental Tourist

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم جهانگرد اتفاقی The Accidental Tourist  ,موسیقی متن فیلم جهانگرد اتفاقی نامزد جایزه اسکار و گلدن گلوب

» سال انتشار:  1989

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Accidental Tourist Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:41:371
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آرواره ها Jaws

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آرواره ها Jaws

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم آرواره ها Jaws

» سال انتشار:  1975

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Jaws

» مدت زمان کل آلبوم:  00:51:172