دانلود آلبوم آهنگ فیلم چوب رز Rosewood

دانلود آلبوم آهنگ فیلم چوب رز Rosewood

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم چوب رز Rosewood

» سال انتشار:  1997

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Rosewood Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:49:330
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم یکشنبه سیاه Black Sunday

دانلود آلبوم آهنگ فیلم یکشنبه سیاه Black Sunday

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم یکشنبه سیاه Black Sunday

» سال انتشار:  2010 / 1977

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Black Sunday Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:03:570
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جهانگرد اتفاقی The Accidental Tourist

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جهانگرد اتفاقی The Accidental Tourist

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم جهانگرد اتفاقی The Accidental Tourist  ,موسیقی متن فیلم جهانگرد اتفاقی نامزد جایزه اسکار و گلدن گلوب

» سال انتشار:  1989

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Accidental Tourist Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:41:370
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آرواره ها Jaws

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آرواره ها Jaws

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم آرواره ها Jaws

» سال انتشار:  1975

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Jaws

» مدت زمان کل آلبوم:  00:51:171
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آرواره ها 2 - Jaws 2

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آرواره ها 2 - Jaws 2

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم آرواره ها 2 - Jaws 2

» سال انتشار:  1978

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Jaws 2 Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:41:190
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم چگونه یک میلیون دلار بدزدیم How to Steal a Million

دانلود آلبوم آهنگ فیلم چگونه یک میلیون دلار بدزدیم How to Steal a Million

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم چگونه یک میلیون دلار بدزدیم How to Steal a Million

» سال انتشار:  1966

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 128 kbps

» نام آلبوم: How to Steal a Million Original Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:29:400
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ای تی موجود فرازمینی ET the Extra Terrestrial

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ای تی موجود فرازمینی ET the Extra Terrestrial

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم ای تی موجود فرازمینی ET the Extra Terrestrial، برنده ی جایزه ی اسکار

» سال انتشار:  2002

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: E.T. the Extra-Terrestrial (soundtrack) The 20th Anniversary Edition

» مدت زمان کل آلبوم:  01:15:373
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم خاکستر آنجلا Angela s Ashes

دانلود آلبوم آهنگ فیلم خاکستر آنجلا Angela s Ashes

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم خاکستر آنجلا Angela s Ashes

» سال انتشار:  1999

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Angela's Ashes

» مدت زمان کل آلبوم:  58:574
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ترمینال The Terminal

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ترمینال The Terminal

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم ترمینال The Terminal

» سال انتشار:  2004

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  Mp3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Terminal Score

» مدت زمان کل آلبوم:  00:57:058
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم لینکلن Lincoln

دانلود آلبوم آهنگ فیلم لینکلن Lincoln

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم لینکلن Lincoln

» سال انتشار:  2012

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  Mp3 320 kbps

» نام آلبوم: Lincoln Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  58:536