دانلود آلبوم آهنگ فیلم مرد رنسانس Renaissance Man

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مرد رنسانس Renaissance Man

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم مرد رنسانس Renaissance Man

» سال انتشار:  1994

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Renaissance Man Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:29:182
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Radio Flyer

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Radio Flyer

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم Radio Flyer

» سال انتشار:  1992

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Radio Flyer Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:33:440
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پیکان شکسته Broken Arrow CD2

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پیکان شکسته Broken Arrow CD2

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم پیکان شکسته Broken Arrow CD2

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Broken Arrow Limited Edition Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:55:560
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم نقطه بی‌بازگشت The Lion in Winter

دانلود آلبوم آهنگ فیلم نقطه بی‌بازگشت The Lion in Winter

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم نقطه بی‌بازگشت The Lion in Winter

» سال انتشار:  1993

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Point of No Return Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:45:360
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پیکان شکسته Broken Arrow CD1

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پیکان شکسته Broken Arrow CD1

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم پیکان شکسته Broken Arrow CD1

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Broken Arrow Limited Edition Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:55:562
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم نه ماه Nine Months

دانلود آلبوم آهنگ فیلم نه ماه Nine Months

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم نه ماه Nine Months

» سال انتشار:  1995

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Nine Months Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:44:470
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم در میان ستارگان Interstellar

دانلود آلبوم آهنگ فیلم در میان ستارگان Interstellar

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم در میان ستارگان Interstellar

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Interstellar: Original Motion Picture Soundtrack8
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم چاپی Chappie

دانلود آلبوم آهنگ فیلم چاپی Chappie

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم چاپی Chappie

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3/256 VBR

» نام آلبوم: Chappie Soundtrack1
 

 

دانلود آلبوم آهنگ مینی سریال فرزندان آزادی Sons of Liberty

دانلود آلبوم آهنگ مینی سریال فرزندان آزادی Sons of Liberty

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ مینی سریال فرزندان آزادی Sons of Liberty

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Lorne Balfe & Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Sons of Liberty Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  50:201
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن ماداگاسکار : فرار به آفریقا Madagascar: Escape 2 Africa

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن ماداگاسکار : فرار به آفریقا Madagascar: Escape 2 Africa

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن ماداگاسکار : فرار به آفریقا Madagascar: Escape 2 Africa

» سال انتشار:  2008

» کاری از  Hans Zimmer and will.i.am

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Madagascar: Escape 2 Africa Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  49:404