دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن شازده کوچولو The Little Prince

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن شازده کوچولو The Little Prince

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن شازده کوچولو The Little Prince

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Richard Harvey, Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Little Prince Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:01:3626
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم Thunderbirds

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم Thunderbirds

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم Thunderbirds

» سال انتشار:  2004

» کاری از  Hans Zimmer & Ramin Djawadi

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: Thunderbirds Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:50:250
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم اشک های خورشید Tears of the Sun

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم اشک های خورشید Tears of the Sun

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم اشک های خورشید Tears of the Sun

» سال انتشار:  2003

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Tears of the Sun Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:46:360
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم آخرین عشق آقای مورگان Mr Morgans Last Love

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم آخرین عشق آقای مورگان Mr Morgans Last Love

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم آخرین عشق آقای مورگان Mr Morgans Last Love

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Mr. Morgan’s Last Love Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:22:372
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم باران سیاه Black Rain

دانلود آلبوم آهنگ فیلم باران سیاه Black Rain

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم باران سیاه Black Rain

» سال انتشار:  2000 / 1989

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Black Rain Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:15:081
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مرد رنسانس Renaissance Man

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مرد رنسانس Renaissance Man

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم مرد رنسانس Renaissance Man

» سال انتشار:  1994

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Renaissance Man Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:29:182
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Radio Flyer

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Radio Flyer

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم Radio Flyer

» سال انتشار:  1992

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Radio Flyer Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:33:440
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پیکان شکسته Broken Arrow CD2

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پیکان شکسته Broken Arrow CD2

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم پیکان شکسته Broken Arrow CD2

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Broken Arrow Limited Edition Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:55:560
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم نقطه بی‌بازگشت The Lion in Winter

دانلود آلبوم آهنگ فیلم نقطه بی‌بازگشت The Lion in Winter

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم نقطه بی‌بازگشت The Lion in Winter

» سال انتشار:  1993

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Point of No Return Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:45:360
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پیکان شکسته Broken Arrow CD1

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پیکان شکسته Broken Arrow CD1

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم پیکان شکسته Broken Arrow CD1

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Broken Arrow Limited Edition Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:55:562