دانلود آلبوم آهنگ فیلم حکمت Wisdom

دانلود آلبوم آهنگ فیلم حکمت Wisdom

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم حکمت Wisdom

» سال انتشار:  1986

» کاری از  Danny Elfman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Wisdom Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:42:321
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم اجرای نیمه شب Midnight Run

دانلود آلبوم آهنگ فیلم اجرای نیمه شب Midnight Run

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم اجرای نیمه شب Midnight Run

» سال انتشار:  1988

» کاری از  Danny Elfman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Midnight Run Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:41:571
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم دولورس کلیبورن Dolores Claiborne

دانلود آلبوم آهنگ فیلم دولورس کلیبورن Dolores Claiborne

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم دولورس کلیبورن Dolores Claiborne

» سال انتشار:  1995

» کاری از  Danny Elfman

» فرمت / کیفیت:  MP3 320/128 kbps

» نام آلبوم: Dolores Claiborne Complete Score

» مدت زمان کل آلبوم:  01:02:130
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مرد خانواده The Family Man

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مرد خانواده The Family Man

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم مرد خانواده The Family Man

» سال انتشار:  2001

» کاری از  Danny Elfman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Family Man Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:47:344
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گرفتن وود استاک Taking Woodstock

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گرفتن وود استاک Taking Woodstock

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم گرفتن وود استاک Taking Woodstock

» سال انتشار:  2009

» کاری از  Danny Elfman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Taking Woodstock Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:29:581
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم سامرزبای Sommersby

دانلود آلبوم آهنگ فیلم سامرزبای Sommersby

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم سامرزبای Sommersby

» سال انتشار:  1993

» کاری از  Danny Elfman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Sommersby Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:51:072
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم اقدامات شدید Extreme Measures

دانلود آلبوم آهنگ فیلم اقدامات شدید Extreme Measures

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم اقدامات شدید Extreme Measures

» سال انتشار:  1996

» کاری از  Danny Elfman

» فرمت / کیفیت:  MP3 320 kbps

» نام آلبوم: Extreme Measures Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:29:312
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم انتقام جویان : عصر اولتران Avengers: Age of Ultron

دانلود آلبوم آهنگ فیلم انتقام جویان : عصر اولتران Avengers: Age of Ultron

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم انتقام جویان : عصر اولتران Avengers: Age of Ultron

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Brian Tyler & Danny Elfman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Avengers: Age of Ultron Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:29:3126
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی افسانه 2 - Fable II

دانلود آلبوم آهنگ بازی افسانه 2 - Fable II

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی افسانه 2 - Fable II

» سال انتشار:  2008

» کاری از  Russell Shaw & Danny Elfman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Fable II Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  45:085
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی افسانه Fable

دانلود آلبوم آهنگ بازی افسانه Fable

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی افسانه Fable

» سال انتشار:  2005

» کاری از  Russell Shaw & Danny Elfman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Fable Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  49:451