دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم موجود The Thing

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم موجود The Thing

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم موجود The Thing

» سال انتشار:  2011 / 1982

» کاری از  Ennio Morricone

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Thing Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:01:421
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم ملکه La Califfa

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم ملکه La Califfa

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم ملکه La Califfa

» سال انتشار:  2011 / 1970

» کاری از  Ennio Morricone

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: La Califfa Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:52:532
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی متال گیر سالید ۵: گراند زیروز / نقطه ی صفر زمین Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

دانلود آلبوم آهنگ بازی متال گیر سالید ۵: گراند زیروز / نقطه ی صفر زمین Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی متال گیر سالید ۵: گراند زیروز / نقطه ی صفر زمین Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Harry Gregson-Williams, Akihiro Honda, Ludvig Forssell, Ennio Morricone and VA

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Metal Gear Solid V: Ground Zeroes Soundtrack / GameRip

» مدت زمان کل آلبوم:  03:30:000
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متال گیر/ نقطه ی صفر زمین Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

دانلود آلبوم آهنگ متال گیر/ نقطه ی صفر زمین Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متال گیر/ نقطه ی صفر زمین Metal Gear Solid V: Ground Zeroes

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Harry Gregson-Williams, Akihiro Honda, Ludvig Forssell, Ennio Morricone and VA

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Metal Gear Solid V: Ground Zeroes Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  03:30:001
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم شیاطین سن پترزبورگ The Demons Of St. Petersburg

دانلود آلبوم آهنگ فیلم شیاطین سن پترزبورگ The Demons Of St. Petersburg

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم شیاطین سن پترزبورگ The Demons Of St. Petersburg

» سال انتشار:  2008 / 2014

» کاری از  Ennio Morricone

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Demons Of St. Petersburg Soundtrack2
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مزدور Il Mercenario / The Mercenary

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مزدور Il Mercenario / The Mercenary

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم مزدور Il Mercenario / The Mercenary

» سال انتشار:  2002

» کاری از  Ennio Morricone

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Il Mercenario / The Mercenary Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:38:200
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم باریا Baaria

دانلود آلبوم آهنگ فیلم باریا Baaria

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم باریا Baaria

» سال انتشار:  2009

» کاری از  Ennio Morricone

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Baaria Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:54:062
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم افسانه 1900 - The Legend Of 1900

دانلود آلبوم آهنگ فیلم افسانه 1900 - The Legend Of 1900

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم افسانه 1900 - The Legend Of 1900

» سال انتشار:  1999

» کاری از  Ennio Morricone

» فرمت / کیفیت:  320 kbps

» نام آلبوم: The Legend Of 1900 Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  57:399
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم به خاطر چند دلار بیشتر For A Few Dollars More

دانلود آلبوم آهنگ فیلم به خاطر چند دلار بیشتر For A Few Dollars More

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم به خاطر چند دلار بیشتر For A Few Dollars More

» سال انتشار:  1965

» کاری از  Ennio Morricone

» فرمت / کیفیت:  Mp3 128 KB

» نام آلبوم: For A Few Dollars More (Per Qualche Dollaro In Piu) Soundtrack5
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم حرفه ایThe Professional

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم حرفه ایThe Professional

» سال انتشار:  1981

» کاری از  Ennio Morricone

» فرمت / کیفیت:  320 kbps

» نام آلبوم: The Professional (Le Professionnel) Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:52:1013