دانلود آلبوم آهنگ فیلم یک پیامبر A Prophet / Un prophete

دانلود آلبوم آهنگ فیلم یک پیامبر A Prophet / Un prophete

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم یک پیامبر A Prophet / Un prophete

» سال انتشار:  2009

» کاری از  A Prophet Soundtrack

» فرمت / کیفیت:  128 kbps

» نام آلبوم: Alexandre Desplat

» مدت زمان کل آلبوم:  00:57:060
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم قطب نمای طلایی The Golden Compass

دانلود آلبوم آهنگ فیلم قطب نمای طلایی The Golden Compass

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم قطب نمای طلایی The Golden Compass

» سال انتشار:  2008

» کاری از  Alexandre Desplat

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Golden Compass Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:14:163
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گروگان Hostage

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گروگان Hostage

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم گروگان Hostage

» سال انتشار:  2005

» کاری از  Alexandre Desplat

» فرمت / کیفیت:  MP3 128 kbps

» نام آلبوم: Hostage Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:01:220
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم هتل بزرگ بوداپست The Grand Budapest Hotel

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم هتل بزرگ بوداپست The Grand Budapest Hotel

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم هتل بزرگ بوداپست The Grand Budapest Hotel

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Alexandre Desplat

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Grand Budapest Hotel Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:00:033
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم رام نشده Unbroken

دانلود آلبوم آهنگ فیلم رام نشده Unbroken

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم رام نشده Unbroken

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Alexandre Desplat

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Unbroken Soundtrack5
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بازی تقلبی The Imitation Game

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بازی تقلبی The Imitation Game

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم بازی تقلبی The Imitation Game

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Alexandre Desplat

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Imitation Game Soundtrack3
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم کوکو قبل از شانل Coco Before Chanel

دانلود آلبوم آهنگ فیلم کوکو قبل از شانل Coco Before Chanel

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم کوکو قبل از شانل Coco Before Chanel

» سال انتشار:  2009

» کاری از  Alexandre Desplat

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Coco Before Chanel Soundtrack0
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تولد Birth

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تولد Birth

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم تولد Birth

» سال انتشار:  2004

» کاری از  Alexandre Desplat

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Birth Soundtrack4
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گودزیلا Godzilla

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گودزیلا Godzilla

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم گودزیلا Godzilla

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Alexandre Desplat

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Godzilla Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:00:135
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مردان تاریخی The Monuments Men

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مردان تاریخی The Monuments Men

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم مردان تاریخی The Monuments Men

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Alexandre Desplat

» فرمت / کیفیت:  256 kbps

» نام آلبوم: The Monuments Men Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  1:00:450