دانلود آلبوم آهنگ فیلم آنچه در زیر پنهان است What Lies Beneath

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آنچه در زیر پنهان است What Lies Beneath

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم آنچه در زیر پنهان است What Lies Beneath
» سال انتشار:  2000
» کاری از  Alan Silvestri
» فرمت / کیفیت:   MP3 /128 kbps
» نام آلبوم: What Lies Beneath Complete Score
» مدت زمان کل آلبوم:   01:01:0414
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ورطه / پرتگاه The Abyss

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ورطه / پرتگاه The Abyss

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم ورطه / پرتگاه The Abyss

» سال انتشار:  1989

» کاری از  Alan Silvestri

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Abyss Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:47:076
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم دلتا فورس The Delta Force

دانلود آلبوم آهنگ فیلم دلتا فورس The Delta Force

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم دلتا فورس The Delta Force

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Alan Silvestri

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Delta Force Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:54:020
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم چه کسی برای راجر رابیت پاپوش دوخت؟ Who Framed RogerRabbit

دانلود آلبوم آهنگ فیلم چه کسی برای راجر رابیت پاپوش دوخت؟ Who Framed RogerRabbit

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم چه کسی برای راجر رابیت پاپوش دوخت؟ Who Framed RogerRabbit

» سال انتشار:  1988

» کاری از  Alan Silvestri

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Who Framed Roger Rabbit Original

» مدت زمان کل آلبوم:  00:46:051
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تیم-آ The A-Team

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تیم-آ The A-Team

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم تیم-آ The A-Team

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Alan Silvestri

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The A-Team Original Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:12:300
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم غارتگر 2 - Predator 2

دانلود آلبوم آهنگ فیلم غارتگر 2 - Predator 2

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم غارتگر 2 - Predator 2

» سال انتشار:  1990

» کاری از  Alan Silvestri

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Predator 2 Original Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:45:140
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تماس Contact

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تماس Contact

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم تماس Contact

» سال انتشار:  1997

» کاری از  Alan Silvestri

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Contact Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:44:211
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن بازگشت به آینده 1 - Back to the Future I

دانلود آلبوم آهنگ متن بازگشت به آینده 1 - Back to the Future I

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن بازگشت به آینده 1 - Back to the Future I

» سال انتشار:  2003

» کاری از  Alan Silvestri

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Back to the Future I

» مدت زمان کل آلبوم:  00:43:303
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بازگشت مومیایی The Mummy Returns

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بازگشت مومیایی The Mummy Returns

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم بازگشت مومیایی The Mummy Returns

» سال انتشار:  2001

» کاری از  Alan Silvestri

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Mummy Returns Original Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:13:261
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم شبی در موزه: راز مقبره Night At the Museum: Secret of the Tomb

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم شبی در موزه: راز مقبره Night At the Museum: Secret of the Tomb

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Alan Silvestri

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Night At the Museum: Secret of the Tomb Soundtrack1
 

 
123