دانلود آلبوم آهنگ فیلم ساحل The Beach

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ساحل The Beach

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم ساحل The Beach

» سال انتشار:  2000

» کاری از  Angelo Badalamenti

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Beach Score

» مدت زمان کل آلبوم:  00:44:011
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم استالینگراد Stalingrad

دانلود آلبوم آهنگ فیلم استالینگراد Stalingrad

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم استالینگراد Stalingrad

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Angelo Badalamenti

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Stalingrad Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:52:456
 

 

دانلود آلبوم موسیقی فیلم توین پیکز Twin Peaks

دانلود آلبوم موسیقی فیلم توین پیکز Twin Peaks

 

» عنوان:  دانلود آلبوم موسیقی فیلم توین پیکز Twin Peaks

» سال انتشار:  1990

» کاری از  Angelo Badalamenti

» فرمت / کیفیت:  Mp3 320 KB

» نام آلبوم: Twin Peaks Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:49:455
 

 

دانلود آلبوم موسیقی فیلم جاده مالهالند Mulholland Drive

دانلود آلبوم موسیقی فیلم جاده مالهالند Mulholland Drive

 

» عنوان:  دانلود آلبوم موسیقی فیلم جاده مالهالند Mulholland Drive

» سال انتشار:  2001

» کاری از  Angelo Badalamenti

» فرمت / کیفیت:  Mp3 128

» نام آلبوم: Mulholland Drive Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:13:1417
 

 

دانلود آلبوم موسیقی متن بازی فارنهایت Fahrenheit

دانلود آلبوم موسیقی متن بازی فارنهایت Fahrenheit

 

» عنوان: دانلود آلبوم موسیقی متن بازی فارنهایت Fahrenheit

» سال انتشار:  2005

» کاری از  Angelo Badalamenti

» فرمت / کیفیت:  Mp3 320 kbps

» نام آلبوم: Fahrenheit

» مدت زمان کل آلبوم:  38:4210
 

 

آلبوم موسیقی متن فیلم جاده آرلینگتون Arlington Road

آلبوم موسیقی متن فیلم جاده آرلینگتون Arlington Road

 

» عنوان:   آلبوم موسیقی فیلم جاده آرلینگتون (Arlington Road)

» سال انتشار:  1992

» کاری از  Angelo Badalamenti 

» فرمت / کیفیت:  Mp3 192 KB

» نام آلبوم: Arlington Road6
 

 
1