دانلود آلبوم آهنگ فیلم مگی Maggie

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مگی Maggie

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم مگی Maggie

» سال انتشار:  2015

» کاری از  David Wingo

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Maggie Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:48:463
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پنجاه و پنج روز در پکن 55 Days at Peking

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پنجاه و پنج روز در پکن 55 Days at Peking

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم پنجاه و پنج روز در پکن 55 Days at Peking ، نامزد جایزه اسکار

» سال انتشار:  1989 / 1963

» کاری از  Dimitri Tiomkin

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: 55 Days at Peking Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:38:585
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن 9 / نه - 9 / Nine

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن 9 / نه - 9 / Nine

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن 9 / نه - 9 / Nine

» سال انتشار:  2009

» کاری از  9 Soundtrack

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Deborah Lurie, Deborah Lurie

» مدت زمان کل آلبوم:  00:49:392
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم حکمت Wisdom

دانلود آلبوم آهنگ فیلم حکمت Wisdom

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم حکمت Wisdom

» سال انتشار:  1986

» کاری از  Danny Elfman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Wisdom Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:42:320
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم نیمه تاریکی The Dark Half

دانلود آلبوم آهنگ فیلم نیمه تاریکی The Dark Half

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم نیمه تاریکی The Dark Half

» سال انتشار:  1993

» کاری از  Christopher Young

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Dark Half Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:46:540
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم متهم اشتباهی Wrongfully Accused

دانلود آلبوم آهنگ فیلم متهم اشتباهی Wrongfully Accused

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم متهم اشتباهی Wrongfully Accused

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Bill Conti

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: Wrongfully Accused Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:02:150
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جنگجوی صلح Machine Gun Preacher

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جنگجوی صلح Machine Gun Preacher

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم جنگجوی صلح Machine Gun Preacher

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Asche & Spencer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Machine Gun Preacher

» مدت زمان کل آلبوم:  00:41:080
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Skinwalkers

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Skinwalkers

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم Skinwalkers

» سال انتشار:  2007

» کاری از  Andrew Lockington

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Skinwalkers Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:55:300
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم یک پیامبر A Prophet / Un prophete

دانلود آلبوم آهنگ فیلم یک پیامبر A Prophet / Un prophete

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم یک پیامبر A Prophet / Un prophete

» سال انتشار:  2009

» کاری از  A Prophet Soundtrack

» فرمت / کیفیت:  128 kbps

» نام آلبوم: Alexandre Desplat

» مدت زمان کل آلبوم:  00:57:060
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن گوژپشت نتردام The Hunchback of Notre Dame

» سال انتشار:  1996

» کاری از  Alan Menken

» فرمت / کیفیت:  128 kbps

» نام آلبوم: The Hunchback of Notre Dame Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:57:210