دانلود آلبوم آهنگ فیلم سولومون کین Solomon Kane

دانلود آلبوم آهنگ فیلم سولومون کین Solomon Kane

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم سولومون کین Solomon Kane

» سال انتشار:  2009

» کاری از  Klaus Badelt

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Solomon Kane Complete Score

» مدت زمان کل آلبوم:  01:22:001
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ردیاب Tracers

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ردیاب Tracers

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم ردیاب Tracers

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Lucas Vidal

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Tracers Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:55:490
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم چوب سیاه Blackwood

دانلود آلبوم آهنگ فیلم چوب سیاه Blackwood

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم چوب سیاه Blackwood

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Lorne Balfe

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: Blackwood Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:57:390
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن سینمایی لاک پشت های نینجا TMNT

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن سینمایی لاک پشت های نینجا TMNT

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن سینمایی لاک پشت های نینجا TMNT

» سال انتشار:  2007

» کاری از  Klaus Badelt

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: TMNT Complete Score

» مدت زمان کل آلبوم:  01:19:06

 0
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن والاس و گرومیت در نفرین خرگوشی Wallace and Gromit : The Curse of the Were-Rabbit

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن والاس و گرومیت در نفرین خرگوشی Wallace and Gromit : The Curse of the Were-Rabbit

» سال انتشار:  2005

» کاری از  Julian Nott

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Wallace and Gromit : The Curse of the Were-Rabbit Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:48:110
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جهانگرد اتفاقی The Accidental Tourist

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جهانگرد اتفاقی The Accidental Tourist

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم جهانگرد اتفاقی The Accidental Tourist  ,موسیقی متن فیلم جهانگرد اتفاقی نامزد جایزه اسکار و گلدن گلوب

» سال انتشار:  1989

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Accidental Tourist Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:41:370
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آرواره ها Jaws

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آرواره ها Jaws

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم آرواره ها Jaws

» سال انتشار:  1975

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Jaws

» مدت زمان کل آلبوم:  00:51:170
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آرواره ها 2 - Jaws 2

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آرواره ها 2 - Jaws 2

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم آرواره ها 2 - Jaws 2

» سال انتشار:  1978

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Jaws 2 Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:41:190
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فصل اول سریال بی باک Marvel Daredevil

دانلود آلبوم آهنگ فصل اول سریال بی باک Marvel Daredevil

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فصل اول سریال بی باک Marvel Daredevil

» سال انتشار:  2015

» کاری از  John Paesano

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Marvel's Daredevil Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:44:081
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم چگونه یک میلیون دلار بدزدیم How to Steal a Million

دانلود آلبوم آهنگ فیلم چگونه یک میلیون دلار بدزدیم How to Steal a Million

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم چگونه یک میلیون دلار بدزدیم How to Steal a Million

» سال انتشار:  1966

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 128 kbps

» نام آلبوم: How to Steal a Million Original Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:29:400