دانلود آلبوم آهنگ فیلم اکولایزر The Equalizer

دانلود آلبوم آهنگ فیلم اکولایزر The Equalizer

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم اکولایزر The Equalizer

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Harry Gregson-Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Equalizer Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:51:448
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم شرم Shame

دانلود آلبوم آهنگ فیلم شرم Shame

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم شرم Shame

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Harry Escott

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Shame Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  80:434
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی عملیات سایه: جیوه سرخ Shadow Ops: Red Mercury

دانلود آلبوم آهنگ بازی عملیات سایه: جیوه سرخ Shadow Ops: Red Mercury

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی عملیات سایه: جیوه سرخ Shadow Ops: Red Mercury

» سال انتشار:  2004

» کاری از  Inon Zur

» فرمت / کیفیت:  MP3 256 kbps

» نام آلبوم: Shadow Ops: Red Mercury — Bonus Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:48:452
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم دستبرد Heist

دانلود آلبوم آهنگ فیلم دستبرد Heist

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم دستبرد Heist

» سال انتشار:  2001

» کاری از  Theodore Shapiro

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Heist Soundtrack3
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بازی آخرین بازماندگان ما: رهاشدگان The Last of Us: Left Behind

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بازی آخرین بازماندگان ما: رهاشدگان The Last of Us: Left Behind

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم بازی آخرین بازماندگان ما: رهاشدگان The Last of Us: Left Behind

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Gustavo Santaolalla

» فرمت / کیفیت:  Mp3 / 128 KB

» نام آلبوم: The Last of Us: Left Behind Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  58:443
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آشتی‌ده The Peacemaker

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آشتی‌ده The Peacemaker

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم آشتی‌ده The Peacemaker

» سال انتشار:  1997

» کاری از  Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  Mp3 / 128 KB

» نام آلبوم: The Peacemaker Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  54:420
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم فراست/نیکسون Frost/Nixon

دانلود آلبوم آهنگ فیلم فراست/نیکسون Frost/Nixon

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم فراست/نیکسون Frost/Nixon

» سال انتشار:  2008

» کاری از  Hans Zimmer And Lorne Balfe

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Nixon Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:43:182
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی فضای بی‌پایان Endless Space

دانلود آلبوم آهنگ بازی فضای بی‌پایان Endless Space

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی فضای بی‌پایان Endless Space

» سال انتشار:  2012

» کاری از  Fly By No

» فرمت / کیفیت:  Mp3 / 128 KB

» نام آلبوم: Endless Space Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  1:23:540
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم لیبراتور The Liberator

دانلود آلبوم آهنگ فیلم لیبراتور The Liberator

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم لیبراتور The Liberator

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Gustavo Dudamel

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Libertador Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:54:110
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی منطقه میانی زمین: سایه موردور Middle Earth: Shadow of Mordor

دانلود آلبوم آهنگ بازی منطقه میانی زمین: سایه موردور Middle Earth: Shadow of Mordor

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی منطقه میانی زمین: سایه موردور Middle Earth: Shadow of Mordor

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Garry Schyman, Nathan Grigg

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Middle Earth: Shadow of Mordor Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:13:531