دانلود آلبوم موسیقی فیلم یک روز خوب برای جان سخت 5 A Good Day To Die Hard

دانلود آلبوم موسیقی فیلم یک روز خوب برای جان سخت 5 A Good Day To Die Hard

 

» عنوان: دانلود آلبوم موسیقی فیلم یک روز خوب برای جان سخت 5 A Good Day To Die Hard

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Marco Beltrami

» فرمت / کیفیت:  Mp3 320 KB

» نام آلبوم: A Good Day To Die Hard Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:04:530
 

 

دانلود آلبوم موسیقی بازی مدال افتخار هوابرد Medal of Honor Airborne

دانلود آلبوم موسیقی بازی مدال افتخار هوابرد Medal of Honor Airborne

 

» عنوان: دانلود آلبوم موسیقی بازی مدال افتخار هوابرد Medal of Honor Airborne

» سال انتشار:  2007

» کاری از  Michael Giacchino

» فرمت / کیفیت:  Mp3 320 KB

» نام آلبوم: Medal of Honor : Airborne Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:13:390
 

 

دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم رقص پادشاه Le Roi Danse

دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم رقص پادشاه Le Roi Danse

 

» عنوان: دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم رقص پادشاه Le Roi Danse

» سال انتشار:  -

» کاری از  Reinhard Goebel

» فرمت / کیفیت:  MP3 / 192k

» نام آلبوم: Le Roi Danse (Film soundtrack) Musica Antiqua Koln0
 

 

دانلود آلبوم موسیقی بازی Dead Space 3

دانلود آلبوم موسیقی بازی Dead Space 3

 

» عنوان: دانلود آلبوم موسیقی بازی Dead Space 3

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Jason Graves & James Hannigan

» فرمت / کیفیت:  MP3-320 kbps

» نام آلبوم: Dead Space 3

» مدت زمان کل آلبوم:  1:23:202
 

 

دانلود آلبوم موسیقی فیلم پارکر Parker

دانلود آلبوم موسیقی فیلم پارکر Parker

 

» عنوان: دانلود آلبوم موسیقی فیلم پارکر Parker

» سال انتشار:  2013

» کاری از  David Buckley

» فرمت / کیفیت:  Mp3 128

» نام آلبوم: Parker Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:57:540
 

 

دانلود آلبوم موسیقی فیلم گلوله ای به سمت سر Bullet To The Head

دانلود آلبوم موسیقی فیلم گلوله ای به سمت سر Bullet To The Head

 

» عنوان:  آلبوم موسیقی فیلم گلوله ای به سمت سر Bullet To The Head

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Steve Mazzaro

» فرمت / کیفیت:  Mp3 320 KB

» نام آلبوم: Bullet To The Head Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:42:220
 

 

دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم ده فرمان Ten Commandments

دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم ده فرمان Ten Commandments

 

» عنوان:  آلبوم موسیقی متن فیلم ده فرمان Ten Commandments

» سال انتشار:  1959

» کاری از  Elmer Bernstein

» فرمت / کیفیت:  mp3,320 kbps

» نام آلبوم: Music From The SoundTrack Of Cecil B. DeMille's "The Ten Commandments"0
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم اسلحه ممتاز Top Gun

دانلود آلبوم آهنگ فیلم اسلحه ممتاز Top Gun

 

» عنوان:  آلبوم موسیقی فیلم اسلحه ممتاز Top Gun

» سال انتشار:  1986

» کاری از  Harold Faltermeyer

» فرمت / کیفیت:  Mp3 320 KB

» نام آلبوم: Top Gun Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:50:180
 

 

دانلود آلبوم Film Music 2012 مجموعه ای از موسیقی فیلم های سال 2012

دانلود آلبوم Film Music 2012  مجموعه ای از موسیقی فیلم های سال 2012

 

» عنوان:  آلبوم Film Music 2012  مجموعه ای از موسیقی فیلم های سال 2012

» سال انتشار:  2013

» کاری از  The City of Prague Philharmonic Orchestra

» فرمت / کیفیت:  Mp3 /320 kbps

» نام آلبوم: Film Music 2012

» مدت زمان کل آلبوم:  00:51:403
 

 

دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم دل دیوانه Crazy Heart

دانلود آلبوم موسیقی متن فیلم دل دیوانه Crazy Heart

 

» عنوان:  آلبوم موسیقی متن فیلم دل دیوانه Crazy Heart

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Various Artists

» فرمت / کیفیت:  MP3/320KB

» نام آلبوم: Crazy Heart (Original Motion Picture Soundtrack)

» مدت زمان کل آلبوم:  48:432