دانلود آلبوم آهنگ آلبوم موسیقی فیلم او Her

دانلود آلبوم آهنگ آلبوم موسیقی فیلم  او Her

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ آلبوم موسیقی فیلم  او Her، نامزد اسکار 2014

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Arcade Fire

» فرمت / کیفیت:  MP3 320

» نام آلبوم: Her Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  40:250
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی کسلوانیا: اربابان سایه 2 - Castlevania: Lords of Shadow 2

دانلود آلبوم آهنگ بازی کسلوانیا: اربابان سایه 2 - Castlevania: Lords of Shadow 2

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی کسلوانیا: اربابان سایه 2 - Castlevania: Lords of Shadow 2

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Oscar Araujo

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Castlevania: Lords of Shadow 2

» مدت زمان کل آلبوم:  01:44:200
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تاریکی سقوط می کند Darkness Falls

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تاریکی سقوط می کند Darkness Falls

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم تاریکی سقوط می کند Darkness Falls

» سال انتشار:  2003

» کاری از  Brian Tyler

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Darkness Falls Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:48:210
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم شکار زیر دریائی اکتبر سرخ The Hunt for Red October

دانلود آلبوم آهنگ فیلم شکار زیر دریائی اکتبر سرخ The Hunt for Red October

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم شکار زیر دریائی اکتبر سرخ The Hunt for Red October

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Basil Poledouris

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Hunt for Red October Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:10:110
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بینوایان Les Miserables

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بینوایان Les Miserables

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم بینوایان Les Miserables

» سال انتشار:  1998

» کاری از  Basil Poledouris

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Les Miserables Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:11:080
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم دستگیری بیگانه Get The Gringo

دانلود آلبوم آهنگ فیلم دستگیری بیگانه Get The Gringo

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم دستگیری بیگانه Get The Gringo

» سال انتشار:  2012

» کاری از  Antonio Pinto

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Get The Gringo Soundtrack0
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی کیش یک آدم کش Assassins Creed IV: Black Flag Freedom Cry

دانلود آلبوم آهنگ بازی کیش یک آدم کش Assassins Creed IV: Black Flag Freedom Cry

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی کیش یک آدم کش  Assassins Creed IV: Black Flag Freedom Cry

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Olivier Deriviere

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Assassin's Creed IV: Black Flag Freedom Cry Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:09:471
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم استالینگراد Stalingrad

دانلود آلبوم آهنگ فیلم استالینگراد Stalingrad

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم استالینگراد Stalingrad

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Angelo Badalamenti

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Stalingrad Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:52:450
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم The Double

دانلود آلبوم آهنگ فیلم The Double

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم The Double

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Andrew Hewitt

» فرمت / کیفیت:  256 kbps

» نام آلبوم: The Double Soundtrack0
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مردان تاریخی The Monuments Men

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مردان تاریخی The Monuments Men

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم مردان تاریخی The Monuments Men

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Alexandre Desplat

» فرمت / کیفیت:  256 kbps

» نام آلبوم: The Monuments Men Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  1:00:450