دانلود آلبوم آهنگ فیلم جی آی جین G I Jane

دانلود آلبوم آهنگ فیلم جی آی جین G I Jane

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم جی آی جین G I Jane

» سال انتشار:  1997

» کاری از  Trevor Jones

» فرمت / کیفیت:  MP3 320/128 kbps

» نام آلبوم: G.I. Jane Complete Score

» مدت زمان کل آلبوم:  01:17:040
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مجموعه حوادث ناگوار لمونی اسنیکت Lemony Snicket's A Series Of Unfortunate Events

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مجموعه حوادث ناگوار لمونی اسنیکت Lemony Snicket's A Series Of Unfortunate Events

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم مجموعه حوادث ناگوار لمونی اسنیکت Lemony Snicket's A Series Of Unfortunate Events

» سال انتشار:  2004

» کاری از  Thomas Newman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Lemony Snicket's A Series Of Unfortunate Events Soundtrack0
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تأثیر لازاروسی The Lazzarus Effect

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تأثیر لازاروسی The Lazzarus Effect

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم تأثیر لازاروسی The Lazzarus Effect

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Sarah Schachner

» فرمت / کیفیت:  Mp3 128 KB

» نام آلبوم: The Lazzarus Effect Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  44:420
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پلزنت ویل Pleasantville

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پلزنت ویل Pleasantville

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم پلزنت ویل Pleasantville

» سال انتشار:  1998

» کاری از  Randy Newman

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: Pleasantville Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  MP3 /128 kbps0
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم الیور تویست Oliver Twist

دانلود آلبوم آهنگ فیلم الیور تویست Oliver Twist

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم الیور تویست Oliver Twist

» سال انتشار:  2005

» کاری از  Rachel Portman

» فرمت / کیفیت:  MP3 128 kbps

» نام آلبوم: Oliver Twist Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:00:210
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم The Lightkeepers

دانلود آلبوم آهنگ فیلم The Lightkeepers

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم The Lightkeepers

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Pinar Toprak

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Lightkeepers Score

» مدت زمان کل آلبوم:  00:48:070
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم هند و چین Indochine

دانلود آلبوم آهنگ فیلم هند و چین Indochine

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم هند و چین Indochine

» سال انتشار:  1992

» کاری از  Patrick Doyle

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Indochine Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:52:250
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی بتمن تیمارستان آرخام Batman Arkham Asylum

دانلود آلبوم آهنگ بازی بتمن تیمارستان آرخام Batman Arkham Asylum

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی بتمن تیمارستان آرخام Batman Arkham Asylum

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Nick Arundel and Ron Fish

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Batman: Arkham Asylum Original Score

» مدت زمان کل آلبوم:  00:46:320
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن درون Inside Out

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن درون Inside Out

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن درون Inside Out

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Michael Giacchino

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Inside Out Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:58:432
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم توطئه The Conspirator

دانلود آلبوم آهنگ فیلم توطئه The Conspirator

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم توطئه The Conspirator

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Mark Isham

» فرمت / کیفیت:  MP3/128 kbps

» نام آلبوم: The Conspirator Complete Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:04:481