دانلود آلبوم موسیقی فیلم بدل‌ها Surrogates

دانلود آلبوم موسیقی فیلم بدل‌ها Surrogates

 

» عنوان:  آلبوم موسیقی فیلم بدل‌ها Surrogates

» سال انتشار:  2009

» کاری از  Richard Marvin

» فرمت / کیفیت:  Mp3 320 KB

» نام آلبوم: Surrogates Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:41:100
 

 

دانلود آلبوم موسیقی بسیار زیبای اختراع زندگی Inventions of Life

دانلود آلبوم موسیقی بسیار زیبای اختراع زندگی Inventions of Life

 

» عنوان:  آلبوم بسیار زیبای اختراع زندگی Inventions of Life

» سال انتشار:  1991

» کاری از  Joel Fajerman

» فرمت / کیفیت:  mp3,320kbps

» نام آلبوم: Inventions of Life

» مدت زمان کل آلبوم:  39:15 min0
 

 

دانلود آلبوم موسیقی بازی مدال افتخار حمله متفقین Medal of Honor Allied Assault

دانلود آلبوم موسیقی بازی مدال افتخار حمله متفقین Medal of Honor Allied Assault

 

» عنوان:  آلبوم موسیقی بازی مدال افتخار حمله متفقین Medal of Honor Allied Assault

» سال انتشار:  2002

» کاری از  Michael Giacchino

» فرمت / کیفیت:  Mp3 320 KB

» نام آلبوم: Medal of Honor : Allied Assault Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:17:390
 

 

دانلود آلبوم موسیقی فیلم قهرمان Hero

دانلود آلبوم موسیقی فیلم قهرمان Hero

 

» عنوان:  آلبوم موسیقی فیلم قهرمان Hero

» سال انتشار:  2004

» کاری از  Tan Dun

» فرمت / کیفیت:  Mp3 128

» نام آلبوم: Hero Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  59:191
 

 

دانلود آلبوم موسیقی سریال اقیانوس آرام The Pacific - TV miniseries

دانلود آلبوم موسیقی سریال اقیانوس آرام The Pacific - TV miniseries

 

» عنوان:  آلبوم موسیقی سریال اقیانوس آرام The Pacific - TV miniseries

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Hans Zimmer , Geoff Zanelly & Blake Neely

» فرمت / کیفیت:  Mp3 128

» نام آلبوم: The Pacific (TV miniseries) Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:12:150
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بسیار زیبای غروب تا طلوع Dusk To Dawn

دانلود آلبوم آهنگ بسیار زیبای غروب تا طلوع Dusk To Dawn

 

» عنوان:  آلبوم جدید و بسیار زیبای "غروب تا طلوع" (Dusk To Dawn

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Douglas Appling با نام مستئعار Emancipator

» فرمت / کیفیت:  Mp3 /320 kbps

» نام آلبوم: Dusk To Dawn

» مدت زمان کل آلبوم:  00:44:214
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بادبادک‌باز The Kite Runner

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بادبادک‌باز The Kite Runner

 

» عنوان:  آلبوم موسیقی فیلم بادبادک‌باز The Kite Runner

» سال انتشار:  2007

» کاری از  Alberto Iglesias

» فرمت / کیفیت:  Mp3 /128 KB

» نام آلبوم: The Kite Runner Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:02:474
 

 

دانلود آلبوم موسیقی بازی کرایسیس 3 - Crysis 3

دانلود آلبوم موسیقی بازی کرایسیس 3 - Crysis 3

 

» عنوان:  آلبوم موسیقی بازی کرایسیس 3 - Crysis 3

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Borislav Slavov

» فرمت / کیفیت:  Mp3 320 KB

» نام آلبوم: Crysis 3 Soundtrack1
 

 

دانلود آلبوم موسیقی فیلم سرزمین موعود Promised Land

 

دانلود آلبوم موسیقی فیلم سرزمین موعود Promised Land

 

» عنوان:  آلبوم موسیقی فیلم سرزمین موعود Promised Land

» سال انتشار:  2012

» کاری از  Danny Elfman

» فرمت / کیفیت:  Mp3 128

» نام آلبوم: Promised Land Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:39:030
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم اره 2 - SAW II

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم اره 2 - SAW II

 

» عنوان: دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم اره 2 - SAW II

» سال انتشار:  2006

» کاری از  Charlie Clouser

» فرمت / کیفیت:  Mp3 320 kbps

» نام آلبوم: SAW II Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  56:525