دانلود آهنگ های آرامش بخش 3D سه بعدی – بخش اول

دانلود آهنگ های آرامش بخش 3D سه بعدی – بخش اول

 

» عنوان:  دانلود آهنگ های آرامش بخش 3D سه بعدی – بخش اول

» سال انتشار:  2018

» فرمت / کیفیت:  MP3 3D /320 kbps

» نام آلبوم: 3d-relaxing-music-set-12
 

 

دانلود صداهای 3D سه بعدی طبیعت و ابزارها

 

دانلود صداهای 3D سه بعدی طبیعت و ابزارها

 

» عنوان:  دانلود صداهای 3D سه بعدی طبیعت و ابزارها

» سال انتشار:  2018

» فرمت / کیفیت:  MP3 3D /128 kbps

» نام آلبوم: 3d-sound1
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن شازده کوچولو The Little Prince

دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن شازده کوچولو The Little Prince

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن انیمیشن شازده کوچولو The Little Prince

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Richard Harvey, Hans Zimmer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Little Prince Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:01:3634
 

 

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم فوتبال شائولین Shaolin Soccer

دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم فوتبال شائولین Shaolin Soccer

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ متن فیلم فوتبال شائولین Shaolin Soccer

» سال انتشار:  2002

» کاری از  Raymond Wong

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Shaolin Soccer Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:52:3211
 

 

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن شاهزاده خانم و قورباغه The Princess and the Frog

دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن شاهزاده خانم و قورباغه The Princess and the Frog

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ انیمیشن شاهزاده خانم و قورباغه The Princess and the Frog

» سال انتشار:  2009

» کاری از  Randy Newman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Princess and the Frog Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:55:497
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گل برفی و اسرار مخفی Snow Flower and the Secret Fan

دانلود آلبوم آهنگ فیلم گل برفی و اسرار مخفی Snow Flower and the Secret Fan

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم گل برفی و اسرار مخفی Snow Flower and the Secret Fan

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Rachel Portman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Snow Flower and the Secret Fan Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:47:268
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی جزیره مرده Dead Island

دانلود آلبوم آهنگ بازی جزیره مرده Dead Island

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی جزیره مرده Dead Island

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Pawel Blaszczak

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Dead Island Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:04:433
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی ندای خوارز کارتل Call of Juarez The Cartel

دانلود آلبوم آهنگ بازی ندای خوارز کارتل Call of Juarez The Cartel

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی ندای خوارز کارتل Call of Juarez The Cartel

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Pawel Blaszczak

» فرمت / کیفیت:  MP3 320 VBR

» نام آلبوم: Call of Juarez : The Cartel Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:57:154
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بیست هزار فرسنگ زیر دریا 20000 Leagues Under the Sea

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بیست هزار فرسنگ زیر دریا 20000 Leagues Under the Sea

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم بیست هزار فرسنگ زیر دریا 20000 Leagues Under the Sea

» سال انتشار:  2011 / 1954

» کاری از  Paul Smith

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: 20000 Leagues Under the Sea Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:18:103
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آنچه در زیر پنهان است What Lies Beneath

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آنچه در زیر پنهان است What Lies Beneath

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم آنچه در زیر پنهان است What Lies Beneath
» سال انتشار:  2000
» کاری از  Alan Silvestri
» فرمت / کیفیت:   MP3 /128 kbps
» نام آلبوم: What Lies Beneath Complete Score
» مدت زمان کل آلبوم:   01:01:0414