دانلود آلبوم آهنگ فیلم در جنگل Into the Woods

دانلود آلبوم آهنگ فیلم در جنگل Into the Woods

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم در جنگل Into the Woods

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Stephen Sondheim

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Into the Woods [Deluxe Edition] Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:36:4721
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی دنیای وارکرفت: جنگ سالاران درانور World Of Warcraft:Warlord Of Draenor

دانلود آلبوم آهنگ بازی دنیای وارکرفت: جنگ سالاران درانور World Of Warcraft:Warlord Of Draenor

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی دنیای وارکرفت: جنگ سالاران درانور World Of Warcraft:Warlord Of Draenor

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Jason Heyes, Glenn Stafford & Tracy Bush & VA

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: World of Warcraft: Warlords of Draenor Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  1:17:5512
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم خاکستر آنجلا Angela s Ashes

دانلود آلبوم آهنگ فیلم خاکستر آنجلا Angela s Ashes

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم خاکستر آنجلا Angela s Ashes

» سال انتشار:  1999

» کاری از  John Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Angela's Ashes

» مدت زمان کل آلبوم:  58:574
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی عصر اژدها: عذاب Dragon Age: Inquisition

دانلود آلبوم آهنگ بازی عصر اژدها: عذاب Dragon Age: Inquisition

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی عصر اژدها: عذاب Dragon Age: Inquisition

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Trevor Morris

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Dragon Age: Inquisition Soundtrack2
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمان قرمز Red Sky

دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمان قرمز Red Sky

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم آسمان قرمز Red Sky

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Timothy Williams

» فرمت / کیفیت:  MP3 VBR

» نام آلبوم: Red Sky Soundtrack0
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم قاضی The Judge

دانلود آلبوم آهنگ فیلم قاضی The Judge

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم قاضی The Judge

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Thomas Newman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Judge Soundtrack4
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پاریس، تگزاس Paris, Texas

دانلود آلبوم آهنگ فیلم پاریس، تگزاس Paris, Texas

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم پاریس، تگزاس Paris, Texas

» سال انتشار:  1985

» کاری از  Ry Cooder

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbp

» نام آلبوم: Paris, Texas Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  34:121
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تصاویری از زندگی Images of Life

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تصاویری از زندگی Images of Life

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم تصاویری از زندگی Images of Life

» سال انتشار:  2012

» کاری از  Lorne Balfe

» فرمت / کیفیت:  Mp3 / 128 KB

» نام آلبوم: Images of Life Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  22:102
 

 

دانلود آلبوم آهنگ مستند مهارنشده Uncontained

دانلود آلبوم آهنگ مستند مهارنشده Uncontained

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ مستند مهارنشده Uncontained

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Hamid Reza Allahyari

» فرمت / کیفیت:  MP3 128kbps

» نام آلبوم: Uncontained Soundtrack1
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم هابیت: نبرد پنج ارتش The Hobbit: The Battle of the Five Armies

دانلود آلبوم آهنگ فیلم هابیت: نبرد پنج ارتش The Hobbit: The Battle of the Five Armies

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم هابیت: نبرد پنج ارتش The Hobbit: The Battle of the Five Armies

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Howard Shore

» فرمت / کیفیت:  MP3 320 kbps

» نام آلبوم: The Hobbit: The Battle of the Five Armies - Original Motion Picture Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  1:34:274