دانلود آلبوم آهنگ فیلم تد 2 - Ted 2

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تد 2 - Ted 2

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم تد 2 - Ted 2

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Walter Murphy

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Ted 2 Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:26:530
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge

دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge

» سال انتشار:  2008

» کاری از  Lisa Miskovsky, Solar Fields

» فرمت / کیفیت:  MP3 -256 kbps

» نام آلبوم: Mirror's Edge Original Videogame Score

» مدت زمان کل آلبوم:  01:19:123
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge - Still Alive Remixes

دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge - Still Alive Remixes

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی لبه آینه Mirrors Edge - Still Alive Remixes

» سال انتشار:  2008

» کاری از  Lisa Miskovsky, Solar Fields

» فرمت / کیفیت:  MP3 -256 kbps

» نام آلبوم: Mirror's Edge Still Alive: The Remixes

» مدت زمان کل آلبوم:  00:58:260
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی لارا کرافت و نگهبان نور Lara Croft and the Guardian of Light

دانلود آلبوم آهنگ بازی لارا کرافت و نگهبان نور Lara Croft and the Guardian of Light

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی لارا کرافت و نگهبان نور Lara Croft and the Guardian of Light

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Various Artist

» فرمت / کیفیت:  MP3  /128 kbps

» نام آلبوم: Lara Croft and the Guardian of Light Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:08:390
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی بد نام infamous

دانلود آلبوم آهنگ بازی بد نام infamous

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی بد نام infamous

» سال انتشار:  2009

» کاری از  Amon Tobin, James Dooley, Mel Wesson, Jonathan Mayer

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: inFamous Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:14:300
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بازی خور Gamer

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بازی خور Gamer

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم بازی خور Gamer

» سال انتشار:  2009

» کاری از  Robert Williamson & Geoff Zanelli & VA

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Gamer Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:58:261
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم احمق و احمق تر Dumb and Dumber

دانلود آلبوم آهنگ فیلم احمق و احمق تر Dumb and Dumber

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم احمق و احمق تر Dumb and Dumber

» سال انتشار:  1994

» کاری از  Todd Rundgren

» فرمت / کیفیت:  128CBR kbps

» نام آلبوم: Dumb and Dumber Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:44:210
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی دارک سایدرز Darksiders

دانلود آلبوم آهنگ بازی دارک سایدرز Darksiders

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی دارک سایدرز / در رکاب تاریکی Darksiders

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Darksiders Director’s Cut Original Soundtrack

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Cris Velasco, Mike Reagan, Scott B. Morton

» مدت زمان کل آلبوم:  01:15:082
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بورات/برات Borat

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بورات/برات Borat

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم بورات/برات Borat

» سال انتشار:  2006

» کاری از  Erran Baron Cohen and VA

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Borat Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:40:471
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مکس Max

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مکس Max

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم مکس Max

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Trevor Rabin

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Max Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:37:511