دانلود آلبوم آهنگ فیلم Northmen: A Viking Saga

دانلود آلبوم آهنگ فیلم Northmen: A Viking Saga

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم Northmen: A Viking Saga

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Marcus Trumpp

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Northmen (A Viking Saga) soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  1:01:580
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مرد گوشه گیر The Homesman

دانلود آلبوم آهنگ فیلم مرد گوشه گیر The Homesman

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم مرد گوشه گیر The Homesman

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Marco Beltrami

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Homesman Soundtrack0
 

 

دانلود آلبوم آهنگ سریال راننده / درایور The Driver

دانلود آلبوم آهنگ سریال راننده / درایور The Driver

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ سریال راننده / درایور The Driver

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Lorne Balfe

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Driver (TV Mini-Series 2014) Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  34:460
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بروبیکر Brubaker

دانلود آلبوم آهنگ فیلم بروبیکر Brubaker

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم بروبیکر Brubaker

» سال انتشار:  2003-1980

» کاری از  Lalo Schifrin

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Brubaker Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  1:04:520
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی دنیای گو World of Goo

دانلود آلبوم آهنگ بازی دنیای گو World of Goo

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی دنیای گو World of Goo

» سال انتشار:  2009

» کاری از  Kyle Gabler

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: World of Goo Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:49:100
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی سایه کلوسوس Shadow of the Colossus Roar of the Earth

دانلود آلبوم آهنگ بازی سایه کلوسوس Shadow of the Colossus Roar of the Earth

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی سایه کلوسوس Shadow of the Colossus Roar of the Earth

» سال انتشار:  2005

» کاری از  Kow Otani

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Shadow of the Colossus Roar of the Earth Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:15:480
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم نانی و مانی Nonni und Manni

دانلود آلبوم آهنگ فیلم نانی و مانی Nonni und Manni

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم نانی و مانی Nonni und Manni

» سال انتشار:  1988

» کاری از  Klaus Doldinger

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Nonni und Manni (Nonni and Manni) Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:39:321
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم زیردریایی Das Boot

دانلود آلبوم آهنگ فیلم زیردریایی Das Boot

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم زیردریایی Das Boot

» سال انتشار:  1985

» کاری از  Klaus Doldinger

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Das Boot0
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ضربه شلاق Whiplash

دانلود آلبوم آهنگ فیلم ضربه شلاق Whiplash

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم ضربه شلاق Whiplash

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Justin Hurwitz & Tim Simonec

» فرمت / کیفیت:  MP3 320/128 kbps

» نام آلبوم: Whiplash Soundtrack + Digital Booklet

» مدت زمان کل آلبوم:  00:55:001
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی The Crew

دانلود آلبوم آهنگ بازی The Crew

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی The Crew

» سال انتشار:  2014

» کاری از  Joseph Trapanese

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Crew (Original Game Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  1:13:030