دانلود آلبوم موسیقی فیلم هابیت: ویرانی اسموگ The Hobbit: The Desolation of Smaug 128

دانلود آلبوم موسیقی فیلم هابیت The Hobbit: The Desolation of Smaug

 

» عنوان:  دانلود آلبوم موسیقی فیلم هابیت: ویرانی اسموگ The Hobbit: The Desolation of Smaug 128

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Howard Shore

» فرمت / کیفیت:  Mp3 /128 KB

» نام آلبوم: The Hobbit: The Desolation of Smaug Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:51:070
 

 

دانلود آلبوم موسیقی فیلم خانه شیشه ای The Glass House

دانلود آلبوم موسیقی فیلم خانه شیشه ای The Glass House

 

» عنوان:  دانلود آلبوم موسیقی فیلم خانه شیشه ای The Glass House

» سال انتشار:  2001

» کاری از  Christopher Young

» فرمت / کیفیت:  Mp3 /128 KB

» نام آلبوم: The Glass House Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:36:451
 

 

دانلود آلبوم موسیقی فیلم آخرین سپاه The Last Legion

دانلود آلبوم موسیقی فیلم آخرین سپاه The Last Legion

 

» عنوان:  دانلود آلبوم موسیقی فیلم آخرین سپاه The Last Legion

» سال انتشار:  2007

» کاری از  Patrick Doyle

» فرمت / کیفیت:  Mp3 /128 KB

» نام آلبوم: The Last Legion Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:51:250
 

 

دانلود آلبوم موسیقی حماسی فیلم بازی اندر Ender's Game

دانلود آلبوم موسیقی حماسی فیلم بازی اندر Ender's Game

 

» عنوان:  دانلود آلبوم موسیقی حماسی فیلم بازی اندر Ender's Game

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Steve Jablonsky

» فرمت / کیفیت:  Mp3 / 128 KB

» نام آلبوم: Ender's Game Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  1:10:510
 

 

دانلود آلبوم موسیقی فیلم نجات آقای بنکس Saving Mr. Banks

دانلود آلبوم موسیقی فیلم نجات آقای بنکس Saving Mr. Banks

 

» عنوان:  دانلود آلبوم موسیقی فیلم نجات آقای بنکس Saving Mr. Banks

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Thomas Newman

» فرمت / کیفیت:  Mp3 /128 KB

» نام آلبوم: Saving Mr. Banks Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:09:360
 

 

دانلود آلبوم موسیقی فیلم بدو ، بدو Runner Runner

دانلود آلبوم موسیقی فیلم بدو ، بدو Runner Runner

 

» عنوان:  دانلود آلبوم موسیقی فیلم بدو ، بدو Runner Runner

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Christophe Beck

» فرمت / کیفیت:  Mp3 /128 KB

» نام آلبوم: Runner Runner Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:41:240
 

 

دانلود آلبوم موسیقی بازی جنگ تمام‌عیار: روم۲ - Total War: Rome II

دانلود آلبوم موسیقی بازی جنگ تمام‌عیار: روم۲ - Total War: Rome II

 

» عنوان:  دانلود آلبوم موسیقی بازی جنگ تمام‌عیار: روم۲ - Total War: Rome II

» سال انتشار:  -

» کاری از  Richard Beddow

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Total War: Rome II Soundtrack0
 

 

دانلود آلبوم موسیقی فیلم هابیت The Hobbit: The Desolation of Smaug

دانلود آلبوم موسیقی فیلم هابیت The Hobbit: The Desolation of Smaug

 

» عنوان:  دانلود آلبوم موسیقی فیلم هابیت The Hobbit: The Desolation of Smaug

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Howard Shore

» فرمت / کیفیت:  Mp3 320/128 KB

» نام آلبوم: The Hobbit: The Desolation of Smaug Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:51:070
 

 

دانلود آلبوم‌ موسیقی فیلم‌ Blade: Trinity

دانلود آلبوم‌ موسیقی فیلم‌ Blade: Trinity

 

» عنوان:  دانلود آلبوم‌ موسیقی فیلم‌ Blade: Trinity

» سال انتشار:  2004

» کاری از  Ramin Djawadi

» فرمت / کیفیت:  Mp3 / 128 KB

» نام آلبوم: Blade: Trinity Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  42:290
 

 

دانلود آلبوم موسیقی بازی باران Rain

دانلود آلبوم موسیقی بازی باران Rain

 

» عنوان:  دانلود آلبوم موسیقی بازی باران Rain

» سال انتشار:  2013

» کاری از  Yugo Kanno

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Rain Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  00:52:150