دانلود آلبوم آهنگ بازی استار کرافت 2 : بال های آزادی StarCraft II - Wings of Liberty

دانلود آلبوم آهنگ بازی استار کرافت 2 : بال های آزادی StarCraft II - Wings of Liberty

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی استار کرافت 2 : بال های آزادی StarCraft II - Wings of Liberty

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Various Artists

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: StarCraft II : Wings of Liberty Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:07:1323
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی سایه روم Shadow of Rome

دانلود آلبوم آهنگ بازی سایه روم Shadow of Rome

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی سایه روم Shadow of Rome

» سال انتشار:  2005

» کاری از  Yoshino Aoki, Kota Suzuki

» فرمت / کیفیت:  MP3 256 kbps

» نام آلبوم: Shadow of Rome [Game Rip] Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  1:30:453
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم اقامتگاه شیطان Resident Evil

دانلود آلبوم آهنگ فیلم اقامتگاه شیطان Resident Evil

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم اقامتگاه شیطان Resident Evil

» سال انتشار:  2002

» کاری از  Various Artists

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Resident Evil Original Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  1:12:386
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی متال گیر سالید : سفیر صلح Metal Gear Solid : Peace Walker

دانلود آلبوم آهنگ بازی متال گیر سالید : سفیر صلح Metal Gear Solid : Peace Walker

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی متال گیر سالید : سفیر صلح Metal Gear Solid : Peace Walker

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Various Artist

» فرمت / کیفیت:  P3 224_320 kbps

» نام آلبوم: Metal Gear Solid : Peace Walker Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  01:09:321
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تاریک ترین ساعت The Darkest Hour

دانلود آلبوم آهنگ فیلم تاریک ترین ساعت The Darkest Hour

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم تاریک ترین ساعت The Darkest Hour

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Tyler Bates

» فرمت / کیفیت:  MP3 320/128 kbps

» نام آلبوم: The Darkest Hour Soundtrack

» مدت زمان کل آلبوم:  50:084
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم به من برس Reach Me

دانلود آلبوم آهنگ فیلم به من برس Reach Me

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم به من برس Reach Me

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Tree Adams

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Reach Me Soundtrack2
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم اقامتگاه شیطان : زندگی پس از مرگ Resident Evil: Afterlife

دانلود آلبوم آهنگ فیلم اقامتگاه شیطان : زندگی پس از مرگ Resident Evil: Afterlife

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم اقامتگاه شیطان : زندگی پس از مرگ Resident Evil: Afterlife

» سال انتشار:  2010

» کاری از  Tomandandy

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Resident Evil : Afterlife Soundtrack + bonus tracks

» مدت زمان کل آلبوم:  1:02:071
 

 

دانلود آلبوم آهنگ فیلم دومین هتل شگفت انگیز ماریگلد The Second Best Exotic Marigold Hotel

دانلود آلبوم آهنگ فیلم دومین هتل شگفت انگیز ماریگلد The Second Best Exotic Marigold Hotel

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ فیلم دومین هتل شگفت انگیز ماریگلد The Second Best Exotic Marigold Hotel

» سال انتشار:  2015

» کاری از  Thomas Newman

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: The Second Best Exotic Marigold Hotel Soundtrack1
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی چرخ دنده های جنگ 3 - 3 Gears of War

دانلود آلبوم آهنگ بازی چرخ دنده های جنگ 3 - 3 Gears of War

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی چرخ دنده های جنگ 3 - 3 Gears of War

» سال انتشار:  2011

» کاری از  Steve Jablonsky

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Gears of War 3 Soundtrack0
 

 

دانلود آلبوم آهنگ بازی چرخ دنده های جنگ 2 - 2 Gears of War

دانلود آلبوم آهنگ بازی چرخ دنده های جنگ 2 - 2 Gears of War

 

» عنوان:  دانلود آلبوم آهنگ بازی چرخ دنده های جنگ 2 - 2 Gears of War

» سال انتشار:  2008

» کاری از  Steve Jablonsky

» فرمت / کیفیت:  MP3 /128 kbps

» نام آلبوم: Gears of War 2 Soundtrack1